Potvrzení, pro účely roč. zúčtování daň. zvýhodnění za rok 2021

Potvrzení, pro účely ročního zúčtování daňového zvýhodnění za rok 2021, budete mít připravené ve své třídě

od 20. ledna 2022.

Týká se rodičů, kteří v období

leden-prosinec 2021

platili „školkovné“/ÚPLATU/