Elektronický předzápis a zápis na školní rok 2024/2025

Vážení rodiče a zákonní zástupci dětí, 

veškeré informace k elektronickému předzápisu a zápisu naleznete na webových stránkách naší MŠ www.msctyrlistek.info  v zálože "Zápis do MŠ" nebo přímo na odkazu ZDE.