Distanční vzdělání

Distanční vzdělání

U dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, je vzdělávání distanční formou založeno na komunikaci učitelek a rodičů. Těžiště vzdělávání spočívá především v inspirativních tipech na společné aktivity dětí a rodičů v domácím prostředí, na tvoření, čtení, didaktické hry, pohybové aktivity, společný poslech hudby atd. Vzhledem k věku dětí učitelka prostřednictvím domluvené komunikační platformy nebo papírovou formou si předává podle dohody tipy na tematicky zaměřené aktivity vhodné pro domácí prostředí.

Tyto materiály jsou na webových stránkách školy.

Do distančního vzdělávání lze aktivně zapojit děti tím, že budou samy navrhovat témata, která chtějí prozkoumat a kterým se chtějí věnovat. Děti a rodiče si mohou úkoly a aktivity, které realizují, dokumentovat videozáznamy, fotografiemi, hlasovými nahrávkami, kresbami apod.


Každé pondělí budou pro vás připraveny materiály k domácímu vzdělávání. K vyzvednutí budou v boxech u dveří MŠ v době od 10- 12.hod. V jednou budou nové materiály, v druhém vypracované z domova. Dětem práce podepište. Děkujeme!

Novinka:

Naše paní učitelky si pro děti připravily překvapení v podobě obohacení distanční výuky a to na plotě MŠ, vytvořily zde pro děti různá zadání a úkoly k plnění. Více informací naleznete v Aktualitách

Soubory ke stažení:

Vzdělávací oblasti

Rodičům budoucích prvňáčků - dovednosti předškoláků

Jaro

Malované čtení - nové

Velikonoční pracovní listy a úkoly

Grafomotorické listy

Pracovní listy

Omalovánka

Spojovačka

Sluníčko