Zápis do MŠ

Zápis do mateřské školy pro rok 2021/2022

Zápis do mateřské školy na školní rok 2021/2022

Seznam přijatých dětí od 1. 9. 2021

 

ORGANIZACE ZÁPISU NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ JSOU K DISPOZICI:

  • NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MŠ
  • V MŠ U HLAVNÍHO VCHODU

VYPLNĚNÉ A PODESANÉ ŽÁDOSTI, VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE A KOPII RODNÉHO LISTU LZE DORUČIT:

V TERMÍNU OD 3.5.2021 DO 7.5.2021

1. DO DATOVÉ SCHRÁNKY hxvx6dq

2. EMAILEM S UZNÁVANÝM E-PODISEM ms.zelena@raz-dva.cz

3. POŠTOU MŠ ČTŘLÍSTEK, Zelená 2869, Teplice

4. PODÁNÍM V MŠ / VLOŽENÍM DO SCHRÁNKY V MŠ/

· NA VÁŠ EMAIL VÁM BUDE ZASLÁNO REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ V SEZNAMU PŘIJATÝCH DĚTÍ NEMOHOU BÝT UVEDENA JMÉNA/

· SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ BUDE VYVĚŠEN NA INFORMAČNÍ TABULI U MŠ A NA WEB. STRÁNKÁCH MŠ NEJPOZDĚJI DO 30 DNŮ OD PODÁNÍ ŽÁDOSTI - 31.5.2021

· SEZNÁMENÍ S PODKLADY PŘED VYDÁNÍM ROZHODNUTÍ BUDE MOŽNÉ

V PONDĚLÍ 17.5.2021 OD 12.00 –DO 16.00 HODIN.

POČET VOLNÝCH MÍST: 36

Dokumenty ke stažení: 

Kritéria pro příjímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2021/2022

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu

JANA KOSINSKÁ, ŘED. MŠ