Zápis do MŠ

Zápis do mateřské školy na školní rok 2023/2024

POTŘEBNÉ DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE

Seznam přijatých dětí k 1. 9. 2023 je k nahlédnutí v odkaze zde nebo na hlavní nástěnce na budově MŠ.

Oprava : Seznámení s podklady před vydáním rozhodnutí bude probíhat ve čtvrtek 18. 5. 2023.

 

POTŘEBNÉ DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

ORGANIZACE ZÁPISU NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE

VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE

 

 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ

/pro děti z jiných MŠ/

Žádosti o přijetí k prázdninovému předškolnímu vzdělávání jsou k dispozici zde:

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu prázdninovému vzdělávání

Vyplněnou žádost+ kopii potvrzení o očkování přijímáme ve dnech:

18.4.2023 OD 9.00-11.30 HODIN V MŠ ČTYŘLÍSTEK – kancelář ředitelky.

Přehled otevřených MŠ o prázninách v roce 2023 si můžete prohlédnout zde.