Zápis do MŠ

Zápis do mateřské školy na školní rok 2024/2025

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2024/2025:

Na seznam přijatých dětí se můžete podívat zde.

 

 

Průběh zápisu do MŠ 

Vážení rodiče, předkládáme Vám informace k zápisu na školní rok 2024/2025.

Pro usnadnění a urychlení zápisu vašeho dítěte můžete využít Elektronický předzápis, který bude otevřen v termínu od 2.5.2024 do 14.5.2024 na odkazu zde.

2. Termín řádného zápisu je stanoven na 15.5.2024  9:00 – 11:00 a od 13:00 – 15:00 hodin

3. Žádost o přijetí jsou k dispozici:

Na webových stránkách www.msctyrlistek.info

Osobně v kanceláři ředitelky školy.

 K žádosti doložte:

a/ vyjádření dětského lékaře o očkování dítěte (neplatí u dětí s povinným předškolním vzděláváním)

b/ seznámení s kritérii přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2024/2025

4. Všechny dokumenty zákonný zástupce doplní, podepíše a podá  dne 15.5.2024 dle těchto možností:

a/ datovou schránkou na adresu: hxvx6dq

b/ e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu: ms.zelena@raz-dva.cz

c/ poštou na adresu: MŠ ČTYŘLÍSTEK, Zelená 2869, 415 01 Teplice

d/ osobně v kanceláři ředitelky MŠ ČTYŘLÍSTEK, Zelená 2869, 415 01 Teplice

dne 15.5.2024 od 9:00 – 11:00 a od 13:00 – 15:00 hodin

5. Ředitelka ověří totožnost žadatelů dle občanského průkazu a rodného listu dítěte. Při pochybnostech ověří trvalé bydliště ve spolupráci s evidencí obyvatelstva města Teplice.

6. Ředitelka přidělí žádosti registrační číslo, které předá zákonnému zástupci v den zápisu.

7. Dnem podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bylo zahájeno správní řízení.

8. Do 30 dnů bude vydáno rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte.

9. Zákonný zástupce má možnost seznámit se s podklady před vydáním rozhodnutí dne 21.5.2024 od 9:30 do 11:30 hodin v kanceláři ředitelky.

10. Seznam registračních čísel přijatých dětí bude vyvěšen 3.6.2024 na informační tabuli u vchodu do MŠ.

Na webových stránkách MŠms.zelena@raz-dva.cz- sekce zápis

11. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno zákonným zástupcům na adresu.


 

 

V Teplicích, dne 26.4.2024                                          Jana Kosinská, ředitelka MŠ

 

Dokumenty ke stažení zde:

 Informace k zápisu pro rok 2024/2025

 Žádost o přijetí do MŠ pro rok 2024/2025

 Kritéria přijímání dětí 2024/2025

 Průvodce elektronickým předzápisem