Informace k zápisu pro školní rok 2023/2024

Seznam přijatých dětí k 1. 9. 2023 je k nahlédnutí zde a na informační tabuli v MŠ.

 

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání Vám bude doručeno poštou.