OPATŘENÍ PRO DĚTI A RODIČE KE VSTUPU DO MŠ OD 1. 9. 2021

OPATŘENÍ PRO DĚTI A RODIČE KE VSTUPU DO MŠ OD 1. 9. 2021

  • Podmínkou pro vstup do budovy MŠ je ZDRAVÉ DÍTĚ;
  • doprovod do budovy MŠ pouze jednou dospělou osobou, která bude mít na ústech respirátor a bude bez příznaku respiračního onemocnění;
  • každé dítě si přinese chirurgickou roušku, kterou si dá do šatny na své místo;
  • prosíme rodiče, nedávejte dětem hračky z domova;
  • v případě lehkého nachlazení (rýma, kašel, střevní potíže atd.) bude Vaše dítě ihned vráceno do domácí péče;
  • děti se v MŠ netestují;
  • prosíme o aktualizaci kontaktů na zák. zástupce dětí.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.