PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

Přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin: 

Mateřská škola přeruší provoz od 1. 7. do 31. 7. 2024.

Provoz mateřské školy bude obnoven ve čtvrtek 1. 8. 2024.

Přerušení provozu mateřských škol v měsících červenec a srpen 2024 v Teplicích k nahlédnutí zde.