Čtyřlístek

Náš skvělý personál

 • Lenka Oborná

 • Eva Fujanová

bird bee
class-img

Společná pravidla pro vzájemnou dohodu, pohodu, porozumění a přátelství...

 • v šatně má každý své místo, kam ukládá své věci
 • každý si je snaží udržovat v pořádku a čistotě dle svých možností
 • každý může požádat o pomoc starší děti či dospělé.
 • špinavé ruce umýváme řádně mýdlem, také po použití toalety dbáme na čistotu rukou.
 • pozor! Vodu necákáme a nestříkáme, kluzká a mokrá podlaha v umývárně by mohla způsobit úraz.
 • všechny hračky mají své místo.
 • s věcmi zacházíme šetrně.
 • herna je prostorem ke hře.
 • stavby a výtvory dětí mohou v herně zůstat i několik dnů (pokud jsou na bezpečném místě)
 • hluk nám škodí proto se domlouváme se klidným hlasem, nekřičíme.
 • půjčit si můžeme různé pomůcky a materiály, po ukončení hry je uklidíme.
 • u jídla dbáme také na čistotu, nádobí odnášíme, drobky zameteme.
 • pokud děti něco nedokáží sami, poprosí o pomoc dospělé.
 • máme se rádi a jsme kamarádi.
 • domlouváme se bez hádek, žalování a ubližování.
 • hledáme společná řešení a navzájem si pomáháme.
 • v prostorách mateřské školy se pohybujeme lidně. Předcházíme tak zbytečným úrazům.
 • hračky do školky nenosíme, máme jich zde dostatek. Plyšového "mazlíka" k odpočinku dát lze.

Mateřská škola Čtyřlístek

Dětem nabízíme:

 • Příjemné a podnětné prostředí

 • Přirozené začlenění do kolektivu a navázání prvních přátelství

 • Vyváženost volných her a řízených činností

 • Vstřícnost

 • Přípravu na vstup do ZŠ

 • Zájmové kroužky – angličtina, flétna, divadelní představení, plavecké kurzy, saunování předškoláků aj.

Kontaktujte nás

bee