Provozní řád MŠ

Provozní řád mateřské školy

Mateřská škola Čtyřlístek, Zelená 2869, Teplice

Typ zařízení:                             Mateřská škola celodenní
Stanovená  kapacita:              112 dětí
Provozní  doba:                        6:00 - 16:30 hod.

Využití zařízení pro jiné aktivity: Všechny aktivity jsou součástí MŠ.

Společné činnosti pro děti a rodiče probíhají během školního roku -  např. vánoční besídka, besídka ke Dni matek, rozloučení s předškoláky, výlety apod.

REŽIMOVÉ  POŽADAVKY

Nástup dětí:

Děti se scházejí v mateřské škole od  6:00 – 8:00hod. Pokud rodiče požadují, mohou přijít výjimečně i později, například v případě návštěvy lékaře.

Spontánní hra:

Hra dětí probíhá v době, kdy se ráno postupně scházejí, dále prolíná i dalšími činnostmi, kdy si děti osvojují různé poznatky a i při pobytu venku.

Po odpoledním odpočinku následuje rovněž volná hra, ta je v případě pěkného počasí přenášena ven.

Činnosti dětí řízené pedagogem: 

Po volné hře následuje řízená činnost dle přípravy učitelky a probíhá v rozmezí  8:15 – 9:45. Zahrnuje i ranní cvičení, komunitní kruh.

Sledování televize:

Je pouze krátkodobé, zařazováno je především jako náhradní činnost v případě špatného počasí nebo na základě zájmu dětí v odpoledních hodinách.

Pohybové aktivity:

Každá třída je vybavena sportovním nářadím, přiměřeným věkové kategorii. V budově školy je tělocvična, kterou učitelky využívají dle dohody. Součástí mateřské školy je dobře vybavená zahrada, kterou děti využívají celoročně.

Mateřská škola je velmi dobře vybavena sportovně pohybovým nářadím a využívá ho v průběhu celého dne.

Pobyt venku:

K pobytu venku slouží dětem zahrada se sportovním  nářadím, několik pískovišť a v letních měsících brouzdaliště. O údržbu zeleně se stará pravidelně školnice, v pískovišti je jednou za dva roky měněn písek, pískoviště jsou zakryta ochrannými sítěmi.

Zahrada je využívána dopoledne obvykle od 10:00 do 12:00, v případě  pěkného počasí i odpoledne od 14:30 – 16:30.

Děti mají na zahradě k dispozici hračky vhodné na pískoviště, jízdní kola, odrážedla, fotbalové branky a míče, dále kočárky a panenky. Jsou k dispozici skluzavky, dětský domek i altán.
Děti mohou využívat pobyt venku i k svačině a ke klidovým činnostem, na zahradě jsou dva stoly a lavice.

Odpočinek,spánek:

Po obědě všechny děti odpočívají. 1.a 2.třída do 14:00, starší děti ve 3. a 4. třídě pouze krátce a pak se věnují zájmové činnosti, předškolní přípravě, dokončování prací z dopoledních činností podle vlastního výběru. Od pololetí děti ve 4.třídě nespí vůbec, pouze si mohou krátkodobě odpočinout.

Děti se na spánek převlékají do pyžama, které pak pověsí na věšák, aby dostatečně větralo.

Lůžkoviny ustele uklízečka a zůstávají na lehátkách v 1.a 2.třídě. Ve třídě 3. a 4. se lehátka i lůžkoviny skládají po vyvětrání a místnost slouží jako herna.

Stravování :

Škola má vlastní kuchyni, denně je připravována čerstvá strava dle pokynů a jídelníčku zpracovaného vedoucí školního stravování.

Svačina je podávána mezi 8:30 – 9:00. Děti mají po celý den  k dispozici teplý čaj, případně vodu.  Děti se obsluhují samy, učitelka nalévá pouze pití.

Oběd je podáván mezi 11:45 –12:15. Velké děti si pro oběd chodí do kuchyňky, malým dětem je oběd roznášen. Použité nádobí odnášejí postupně děti samostatně. Od 2. třídy se děti učí používat příbor.

Odpolední svačina je velmi lehká, podává se od 14:15 hod.

V mateřské škole se stravují pouze děti a zaměstnanci, žádní cizí strávníci.

Pitný režim :

Od rána mají děti na každé třídě k dispozici teplý čaj a čistou vodu, vše se v průběhu dne doplňuje, v létě se čaj někdy střídá s ovocnými nápoji. Každé dítě má svůj vlastní hrneček. Pití mají děti i na zahradě, kde se průběžně doplňuje, až do odchodu dětí.

Děti se obsluhují samy, menší požádají učitelku. Na zahradu je vyvedena voda a je tam výlevka, aby každý použil čistý hrnek.

V případě, že učitelky odchází mimo zahradu na vycházku, nosí pití v plastikové láhvi sebou.

Otužování :

Po celý rok se v budově větrá dle momentální potřeby a při zajištění odpovídající teploty v jednotlivých prostorách mateřské školy. Děti také mohou spát při pootevřených oknech, záleží na počasí. Na každé třídě je sprchový kout, v létě po příchodu z vycházky se děti osprchují. Pokud je venku velmi teplo, mají děti k dispozici sprchy a  mlhoviště na zahradě.

V zimě od listopadu do března  je možné používat vlastní saunu s bazénkem pro děti ze 3. a 4. třídy. Děti se zúčastňují sanování pouze na základě vyslovení souhlasu ze strany zákonných zástupců.

 
ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ S PRÁDLEM

Lůžkoviny a ručníky jsou majetkem mateřské školy a mění se takto - ručníky jednou týdně a lůžkoviny jednou za 21 dní. V případě potřeby se vymění okamžitě.

Pyžama mají děti vlastní a mění se jednou týdně.

Mateřská škola má vlastní prádelnu a mandl. Prádlo je po vyprání uloženo do skříní buď v prádelně, nebo přímo v ložnicích dětí. Ostatní textil se pere v rámci většího úklidu.

Použité prádlo se odnáší v plátěných obalech do prádelny, kde se třídí. Plátěné pytle se pravidelně perou.
 

ÚKLID

Za úklid zodpovídá ředitelce školy školnice, která dohlíží na práci dvou uklízeček. Pravidelně každý den se 3x stírá na vlhko podlaha, otírá se prach a parapety. Denně se luxuje.

Sociální zařízení je denně několikrát vytřeno a pravidelně desinfikováno.

Okna se myjí každé 4 měsíce. Záclony se perou při každém mytí oken.

V rámci hlavního úklidu - 1x za měsíc se omývají dveře, dlaždice, svítidla.

Podle ročního období se uklízečky starají o údržbu vnějších komunikací a o zahradu.

Jednou za rok se provádí generální úklid MŠ, vždy o prázdninách bez přítomnosti dětí.

Čistí se koberce mokrým procesem.
 

V Teplicích dne 27. 8. 2014                               Jana Kosinská, ředitelka MŠ